Month: March 2022

Questions about the mourya empire -ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಭಾರತ ಕಂಡ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ,ಬಿಂದುಸಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಮೆಗಸ್ತನೀಸ್ ನ ,ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಟಿಲ್ಸನ,ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ದೀಪವಂಶ ಮತ್ತುಮಹಾವಂಶದಿಂದ ಮೌರ್ಯರ…

current affairs quiz by dailyquizkannada part-1

ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ವಿಜ್ ನಡೆಸುವ ವಿನೂತನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು,ಇತಿಹಾಸ,ಭೂಗೋಳ,ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ,ಸಂವಿಧಾನ,ಕ್ರೀಡೆ ,ರಾಜಕೀಯ,ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಬೇಕಾದರೆ,ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರಿ.ಇದರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ…